מידע נוסף על התכנית ותקנון

 

פרטים על התכנית

מי זכאי להשתתף בתוכנית?סטודנטים/ות לתואר ראשון בשנה ד' בפקולטה להנדסה באוניברסיטת תל אביב. העבודה תעשה בקבוצות (מינימום 2 חברי צוות).

מועד ומשך התכנית- שני סמסטרים. תהליך המיון לתוכנית יהיה באחריות האוניברסיטה ובשיתוף פורום המומחים של אלביט יבשה ותקשוב ויתבצע בסמסטר א' 2018.
העבודה על הפרויקט תעשה במהלך בסמסטר ב' 2018.

לוחות זמנים- הסטודנטים יגישו הצעות לפרויקט לא יאוחר מה-10.10.17. התשובות יתקבלו כשבועיים לאחר סגירת מועד ההרשמה באמצעות המייל. בתוך שבוע מיום הקבלה לפרויקט תיקבע פגישה עם המנטור מטעם אלביט.

תקנון

שימוש במתקני האוניברסיטה- בהתאם לפרויקט, יינתנו היתרים לשימוש במעבדות ובמתקני האוניברסיטה.

שמירה על סודיות - טרם תחילת העבודה על הפרויקט יחתמו כל המעורבים בפרויקט על ההתחייבות לשמירת הסודיות (נוסח סטנדרטי של חברת אלביט) לשם הגנה על המידע הקנייני הקיים שנחשף בפויקט וקניין רוחני החדש שיווצר ככל שיהיה. חתימת הסטודנט על ההתחייבות לשמירת הסודיות לא תמנע את הגשת הדו"ח לאוניברסיטה לצורך קבלת ציון בקורס.

למען הסר ספק, שום דבר באמור בתנאי התוכנית לא יפורש כמתן זכויות כלשהן למשתתף במידע או ידע של אלביט והמשתתף מסכים שכל המידע שנחשף בפניו על ידי אלביט, ושאיננו נחלת הכלל, הוא בחזקת קניינו הרוחני של אלביט.

 
מתן ציון- הציון נקבע על ידי המנחה מטעם אלביט ובוחן מטעם האוניברסיטה, ובהתאם לקריטריונים של האוניברסיטה

ציפיות מהסטודנטים- על השאיפה העיקרית של הסטודנטים להיות פיתוח יסודי ומעמיק של הפרויקט, אשר יעניק להם בסיומו את התשתית להקמת חברת ו/ או השקת מוצר.

 
זכויות - תוצרי הפרויקט הינן קניינו של הסטודנט בכפוף לרישיון בלעדי, כלל עולמי ללא תמורה לאלביט להשתמש בקניין הרוחני ללא כל הגבלה בתחומי העיסוק של אלביט שהם: בטחוני, פרה-בטחנוי ו-HLS. יחד עם זאת, אם תידרשנה השקעות כספיות בפרויקט כגון, רכישת רכיבים, רכישת ציוד, רישום פטנטים או כל הוצאה אחרת, הגורם שישקיע את ההוצאות דנן, יהיה רשאי לקבל חלק מן הקניין הרוחני הקשור בפרויקט.

 

מפעילת האתר משתמשת בטכנולוגיות ונוהלים שונים לאבטחת המידע האישי של המשתמשים מפני גישה, שימוש או גילוי בלתי מורשים. על אף האמור, מפעילת האתר אינה מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע או לתוכן המאוחסן בהם, והיא לא תהא אחראית לשום נזק ישיר ו/או עקיף ו/או הפסד , שייגרם או יטען שנגרם למשתמש כתוצאה מחדירה ו/או פריצה ו/או נזק כלשהו שנגרם בשל שימוש באתר ו/או בתוכנו ו/או בשירותים המוצעים בו, על ידי המשתמש באתר או מי מטעמו."


חוק הגנת הפרטיות- על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 הגולש רשאי לעיין במידע, כשמידע זה מוחזק במאגר מידע כהגדרתו בחוק. היה וייאסף מידע אודותיך על ידי מפעילי האתר במסגרת פעילות ממוקדת או אגב אורחא, מידע כאמור יהיה כפוף לחוק זה ולפיכך לכל זכויות ודרישות הגולש וכל מאן דבעי, בהתאם לכל דין.

 

הנחיות לסטודנטים:

הנדסת חשמל

דף הנחיות הנדסה מכנית

דף הנחיות כללי לביצוע פרויקט בהנדסת חשמל