מידע נוסף על התכנית ותקנון

 

פרטים על התכנית

מי זכאי להשתתף בתוכנית?סטודנטים/ות לתואר ראשון בשנה ד' בפקולטה להנדסה באוניברסיטת תל אביב. העבודה תעשה בקבוצות (מינימום 2 חברי צוות).

מועד ומשך התכנית- שני סמסטרים. תהליך המיון לתוכנית יהיה באחריות האוניברסיטה ובשיתוף פורום המומחים של אלביט יבשה ותקשוב ויתבצע בסמסטר א' 2018.
העבודה על הפרויקט תעשה במהלך בסמסטר ב' 2018.

לוחות זמנים- הסטודנטים יגישו הצעות לפרויקט לא יאוחר מה-10.10.17. התשובות יתקבלו כשבועיים לאחר סגירת מועד ההרשמה באמצעות המייל. בתוך שבוע מיום הקבלה לפרויקט תיקבע פגישה עם המנטור מטעם אלביט.

תקנון

שימוש במתקני האוניברסיטה- בהתאם לפרויקט, יינתנו היתרים לשימוש במעבדות ובמתקני האוניברסיטה.

קניין רוחני

- טרם תחילת העבודה על הפרויקט תחתום אלביט יבשה ותקשוב על ההתחייבות לשמירת הסודיות (נוסח של חברת אלביט) מול בעלי הרעיון, ובמסגרתו תתחייב לשמירה על סודיות המידע החדשני לשם הגנה על קניין רוחני ככל שיהיה. למען הסר ספק, שום דבר באמור בתנאי התוכנית לא יפורש כמתן זכויות כלשהן למשתתף במידע או ידע של אלביט והמשתתף מסכים שכל המידע שנחשף בפניו על ידי אלביט, ושאיננו נחלת הכלל, הוא בחזקת קניינו הרוחני של אלביט.

 

מתן ציון-הציון יינתן על ידי המנחה מטעם אלביט ובוחן מטעם האוניברסיטה, ובהתאם לקריטריונים של האוניברסיטה.

תקציב וזכויות

-זכויות על תוצרי עבודתו של הסטודנט בפרויקט הינן קניינו בלבד. יחד עם זאת, אם תידרשנה השקעות כספיות בפרויקט כגון, רכישת רכיבים, רכישת ציוד, רישום פטנטים או כל הוצאה אחרת, הגורם שישקיע את ההוצאות דנן, יהיה רשאי לקבל חלק מן הקניין הרוחני הקשור בפרויקט.

מפעילת האתר משתמשת בטכנולוגיות ונוהלים שונים לאבטחת המידע האישי של המשתמשים מפני גישה, שימוש או גילוי בלתי מורשים. על אף האמור, מפעילת האתר אינה מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע או לתוכן המאוחסן בהם, והיא לא תהא אחראית לשום נזק ישיר ו/או עקיף ו/או הפסד , שייגרם או יטען שנגרם למשתמש כתוצאה מחדירה ו/או פריצה ו/או נזק כלשהו שנגרם בשל שימוש באתר ו/או בתוכנו ו/או בשירותים המוצעים בו, על ידי המשתמש באתר או מי מטעמו."


חוק הגנת הפרטיות- על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 הגולש רשאי לעיין במידע, כשמידע זה מוחזק במאגר מידע כהגדרתו בחוק. היה וייאסף מידע אודותיך על ידי מפעילי האתר במסגרת פעילות ממוקדת או אגב אורחא, מידע כאמור יהיה כפוף לחוק זה ולפיכך לכל זכויות ודרישות הגולש וכל מאן דבעי, בהתאם לכל דין.

 

הנחיות לסטודנטים:

הנדסת חשמל

דף הנחיות הנדסה מכנית

דף הנחיות כללי לביצוע פרויקט בהנדסת חשמל